Ledningssystem


Ledningssystem som fungerar i verkligheten


Komliv strävar alltid efter att göra kvalitets- och miljöfrågorna så enkla som möjligt samt integrerade i övrig verksamhet. Det gäller oavsett vilken uppgift som ska genomföras t ex att:


Upprätta nytt ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö

Uppdatera befintligt ledningssystem

Utföra internrevisioner av ledningssystem

Uppdatera kemikalielista och säkerhetsdatablad samt göra riskbedömning m m

Förbättra kommunikationen

Utföra övriga arbetsuppgifter inom kvalitets- och miljöområdet