Hem


Enkelt, rationellt och kostnadseffektivt

Komliv AB är ett konsultföretag som hjälper mindre företag med allt det som myndigheterna och ledningssystem kräver kring kvalitet och miljö.


Olika kunder vill ha, och behöver, olika hjälp. För vissa görs internrevisioner ett par gånger per år. Andra låter Komliv bli deras kvalitets- och miljöavdelning, som finns på plats på företaget varje vecka.


Komlivs specialitet är att skapa ledningssystem – som är anpassade till verkligheten och som är lätt att använda i det dagliga arbetet.


Det är också viktigt att ledningssystem, instruktioner och rutiner beskriver ditt företags verklighet. Därför är allt arbete organiserat, strukturerat och noggrant – med målet att förenkla och rationalisera så långt det är möjligt.