Lagkrav


Myndighetskrav

Det finns en rad myndighetskrav som det inte alltid är så lätt att ha koll på. Det här är de viktigaste och vanligaste frågorna som Komliv ser till att ni kan svara på: 


Kemikaliehantering

Har ni en kemikalielista?

Har ni säkerhetsblad?

Hur förvarar och märker ni era kemikalier?

Har ni gjort en riskbedömning av era kemikalier?


Avfallshantering

Har ni koll på er sortering och förvaring av avfall och farligt avfall?

Transporterar ni själva farligt avfall?

Kan ni lätt få fram era transportdokument för farligt avfall?


Anmälnings- och tillståndsplikt för miljö och hälsa

Vet ni om/när ni måste anmäla er verksamhet?

Vet ni om/när ni måste söka tillstånd för er verksamhet?Kundkrav

Kan ni svara på era kunders frågor och krav om t ex policy och mål?

Har ni ett systematiskt arbetssätt för att hantera avvikelser, reklamationer m m?

Uppfyller ni kraven för ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001)?