Ledningssystem


Ledningssystem som fungerar i verkligheten


Komliv strävar alltid efter att göra kvalitets- och miljöfrågorna så enkla som möjligt samt integrerade i övrig verksamhet. Det gäller oavsett vilken uppgift som ska genomföras t ex att:


  • Upprätta nytt ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö
  • Uppdatera befintligt ledningssystem
  • Utföra internrevisioner av ledningssystem
  • Uppdatera kemikalielista och säkerhetsdatablad samt göra riskbedömning m m
  • Förbättra kommunikationen
  • Utföra övriga arbetsuppgifter inom kvalitets- och miljöområdet